امروز، شنبه 30 / 10 / 96


آزمون «Ø¢Ø²Ù…ون آنلاین ضمن خدمت فرهنگیان - رشدمعلم91 شماره1- قسمت1» آماده برگزاري است.
طبق تنظيم مربي، براي شرکت در اين آزمون، «داوطلب بايد ثبت نام به عمل آورد».
بنابراين ابتدا با کليک بر روي «ثبت نام» ثبت نام کنيد و سپس وارد سيستم شويد.


ورود جهت شرکت در آزمون

نام كاربري:

پسورد: